Feng Shui

A Feng Shui, mint fogalom szelet és vizet jelent. Értelmezése más szóval: környezet. Érezni a környezetet.

A feng shui boldogságot, egészséget és sikert jelentő mágikus kifejezés. Évezredes kínai tan, amelyet a szkeptikusok ezoterikus humbugnak nyilvánítanak, követői pedig hitvallásukká teszik. A feng shui több ezer éves kínai tana azt hirdeti, hogy a természeti erőkkel összhangban kell élni.

A feng shui alapját a régi kínai filozófia, a taoizmus adja. A “tao” lefordítva nagyjából azt jelenti, hogy a “világmindenség útja”. Azt tanítja, hogy a világban semmi sem állandó, hogy minden változik, ugyanakkor minden mindennel öszszefügg.

Feng Shui 4000 éves múltra tekint vissza. Kínában hétpecsétes titokként kezelték, a napi élet belső titka volt, és csak a politikai változások révén vált mindenki számára nyitottá. A róla szóló első európai tanulmányt Ernest J. Eitel tiszteletes, a Londoni Missziós Társaság tagja 1873-ban tette közzé.

A kínaiak ősidők óta hiszik, hogyha az ember beavatkozik a természetbe, – csatornákat vág, alagutakat fúr, síneket, felhőkarcolókat épít, – az előre nem látható szerencsétlenséget okozhat.

Társadalmunkban az orvoskutatók is egyre szélesebb területen vizsgálják a környezet emberre gyakorolt hatásait. Az építőiparban már bebizonyosodott egyes építőanyagokról, hogy toxikus hatásúak, a magasfeszültségű vezetékekről pedig, hogy az emberi egészségre ártalmas sugárzásokat bocsátanak ki. Ennek hatására nagy változások történtek mind a települések, mind a lakóházak tervezésben, valamint a kivitelezésben.

Hogyan hat közvetlen környezetünk egészségünkre?

A rossz adottságokkal rendelkező lakás vagy munkahely elszívhatja az ottélő vagy dolgozó emberek energiáját. Gondoljunk csak bele, hogy egy sötét színekkel, kevés világítással berendezett lakás, iroda milyen lehangolóan hat az ottlakókra, dolgozókra.

Szemünk a leggyorsabb érzékszervünk. A látottak hatására agyunk jelzéseket ad mozgásunknak, temperamentumunknak, gondolatainknak. Az ilyen környezetben élők otthonukban nem tudják magukat kipihenni, a munkahelyen pedig nem tudnak teljesíteni.

Egy idő után a sötét egyhangúság pszichés problémákat hozhat a felszínre, amelyekből a pszichoszomatikus betegségek alakulnak ki. A színek, fények és formák befolyásolják többek között viselkedésünket, gondolatainkat, érzelmeinket. Ha ezek egyensúlyát környezetünkben megteremtjük, rengeteg energiát nyerünk, ami hozzásegít egészségünk megóvásához.

Hogyan működik a fengshui?

A Feng Shui rendszer alapja ugyanaz az életenergia, azaz “csi”, amely jól ismert a tradicionális kínai orvoslásból. A távol-keleti orvoslás irányzatai megegyeznek abban, hogy az ember csak akkor lehet egészséges, ha a megfelelő táplálkozásnak és életvitelnek köszönhetően elegendő csi áramlik a testében. A csi az emberi szervezetben az energiapályákon, azaz a meridiánokon keresztül áramlik. Kevésbé közismert azonban, hogy ugyanez az energia a földben és a levegőben is kering.

Ezzel az elmélettel foglalkozó szakemberek gyakran “orvosként” is működnek, ezért nevezik a Feng Shuit a terek akupunktúrájának. A Feng Shui a lakást vagy a házat az emberi szervezet hasonmásának tekinti: a száj az ajtónak felel meg, az ablak a szemnek, a falak a bőrnek. A “csi” akkor képes megteremteni az ember jó közérzetét, ha a lakásban vagy házban nyugodtan áramolhat, és a hátsó ajtón vagy ablakon keresztül távozhat a szabadba. Jó, ha a bejárattal szemben nincsen ablak, mert azon keresztül eltűnik az energia, és ugyanezen okból kifolyólag jó, ha a mellékhelyiséget sem közvetlenül a bejárattal szemben helyezik el.

Hogyan történik a terek “feng shuizása”?

A feng shui mester megállapítja a csí lüktető áramlatait a lakásban/házban, és elemzi milyen befolyást gyakorolnak az egyes területeken. A feng shui eszköz arra, hogy a bennünket körülvevő világot ne legyőzendő ellenségnek tekintsük, hanem elvei segítségével összhangot teremtsünk a külső és belső világunk között.
Bárhol vagyunk, mindenhol formák és színek vesznek bennünket körül. Ügyelni kell arra, hogy ne gátolják, hanem erősítsék egymást. Ehhez sokszor nem kell más, csupán egy jól elhelyezett tükör, egy csokor virág, egy színes kendő, egy szélcsengő, esetleg egy kis kristály.

Ha megszüntetjük a kiegyensúlyozatlanságokat, javul a lakók/dolgozók egészségi állapota, hangulata és ez kihat az élet minden területére.

A lakó- és üzlethelyiségekben végrehajtott meggondolatlan változtatások, tervezések veszélyes hatással lehetnek a ház lakóira. Ez a jelenség egy előkészítetlen, hanyagul végrehajtott sebészi beavatkozáshoz hasonlítható, amely csak ronthat a beteg állapotán. Tehát minden egyes változtatást alaposan meg kell fontolni.

Vizsgáljunk meg egy elgondolkodtató példát a Feng Shui hatékonyságáról!

Egy férfi munkát szeretett volna változtatni, de a ránehezedő nyomás miatt nem jutott ideje arra, hogy komolyabban elgonolkodjon a lehetőségein. Íróasztala ugyanis közvetlenül a fal előtt állt, és háttal ült az iroda bejárati ajtajának, miközben dolgozott. Tehát nem volt sem perspektívája, sem áttekintése a munkájáról. Amikor a feng shui-elvek alapján íróasztalát megfordították, hogy átlássa az egész irodát, egyben szellemi értelemben is szélesedett a látóköre. Két nap múlva új állást talált.

A Feng Shui azonban nem csodaszer, amellyel minden problémát orvosolni lehet, de segítsége annyit jelent, mint egészségben és harmóniában élni. Ha meg akarjuk változtatni környezetünk előnytelen adottságait, tegyük meg: ha életünk minősége javul, már megérte.

feng shui

Logók

A Feng Shuiban a logóknak és a számoknak is jelentosége van. A logógnál nem csak a színeknek , hanem a formának is jelentoséget tulajdonítanak. Ha a névjegykártyán pld. egy fuvarozási cég teherautója a jövot szimbolizáló jobb oldalról a múltat szimbolizáló bal irányába tart, akkor lehet, hogy a cég fejlodése nehézkes.

Hong Kongban az autótulajdonosok sorba állnak jó rendszámtábla számokért. A 4-es számot kerülik, mert hangzása megegyezik a a “halál” szóval, emiattt nem tartják sikeresnek. Ilyen számú házban nem is kezdenek vállalkozást. (Mi itt Európában ne ijedjünk meg ettol a számtól, a Feng Shui mindenre ad segíto tanácsot) Ellenben a 268 -as szám igen szerencsés, a gyors meggazdagodás száma a keletiek szívesen használják.

2006. Tűz Kutya éve

Raymond Lo a világ vezető Feng Shui mestere. Előrejelzései több évre visszamenően leellenőrizhetők. Egy szenzációs könyvet írt Szerencsenapok évkönyve -2006 a Tűz Kutya éve címmel.

A Hsia kalendáriumban 2006-ot, a Tűz Kutya évét két elem piktogramja jelképezi, éspedig a: Föld tetején lobogó Tűz (alsó piktogram: Föld, felső: Tűz). Az öt Őselem rendszerében az elemek között romboló és éltető körforgás létezik. Itt a Tűz szüli a Föld elemet, ami az éltető körforgás szerint harmonikus elemkapcsolat. Így a Föld tetején lobogó Tűz békés összhangot jelez, s remélhetően viszonylag békésebb évre következtethetünk, kevesebb nemzetközi konfliktussal. Hasonló hangulatú év volt a közelmúlban, 2000, a Fém Sárkány éve. Ekkor a világ békésen ünnepelte az ezredfordulót, közvetlenül 2001. szeptember 11-ei események előtt.

A Föld tetején lobogó Tűz 2006-ban Yang Tűz, és a Nap tulajdonságaihoz szokás hasonlítani. Ez az elem a nyitottság, a derűlátás, a melegség, az udvariasság és a gondoskodás jelképe. Mint ilyen, előre vetíti az év hangulatát. 2006-ban egész biztosan megszaporodnak a békés hangulatú, nyílt béke megállapodások, melyek végre meghozzák azt a nyugodt nemzetközi légkört, ami oly sok éve hiányzik. A Tűz alatt található Föld elemet a Kutya képviseli, amelynek jelentése egyúttal a “Pokol kapuja” és a “Tűz raktára”. Ez az írásjegy gyakran spirituális és vallásos tartalmat is hordoz. Következésképp 2006-ban a létezés spirituális értelmére és kérdéseire is ráirányul a figyelem, s egyre több és több ember keresi majd a válaszokat vallási vitákon és egyházi eseményeken.

A Yang Tűz – a nagy tűz jelképe, a Föld Kutya pedig a tűz raktárának a szimbóluma. A két elem a hegytetőn lobogó tüzet ábrázolja – egyformán utalhat szokatlanul heves vulkánkitörésekre, energiakatasztrófákra, mint például nukleáris robbantásra. A legutóbbi nukleáris katasztrófa Csernobilban történt, 1986-ban (szintén Yang Tűz év). A Yang Tűz hatalmas, erőteljes energia, tehát 2006-ban az atomenergia biztonsági kérdései is előtérbe kerülnek.

A kínai asztrológiában a Kutya oppozícióban/ellentétben van a Sárkánnyal, és mindkettő erőteljes elemek. Az oppozíciós jegyek komoly földrengésekre engednek következtetni. A Feng Shui Repülő csillag Iskolájának tapasztalatai szerint a 3-as csillag szimbolizálja a földrengést. Ez a csillag 2006-ban a középpontban tartózkodik, – amely szintén súlyos földrengésekre utal. Az 5-ös a balszerencse csillaga, és 2006-ban nyugaton tartózkodik, emiatt előfordulhat, hogy nyugaton, a földrészek és országok nyugati területein, valamint a középső részeken, így a földrajzi nevükben a “közép-, központi” jelzőkkel ellátott területeken több természeti katasztrófa fordulhat elő. A földrengéseken kívül másféle természeti csapások és súlyos balesetek is gyakrabbak lehetnek 2006-ban. Gondolok itt bányaomlásokra, földcsuszamlásokra, épületek váratlan összedőlésére és más hasonlókra.

A Kutya oppozícióban van a Sárkánnyal, de bünteti a Bivaly és a Kecske jegyűeket is. Következésképp a Sárkány, Bivaly és Kecske évének szülöttei jól teszik, ha különösen óvatosak 2006-ban. Mivel a Föld ütközik a Földdel (mind a három állat föld elemű), a veszélyforrásokat részben azonosíthatjuk a földmozgással járó természeti katasztrófákkal: földrengés, földcsuszamlás, földomlás, talajszint megsüllyedése/épületek összedőlése. Röviden: a Sárkány, Bivaly és Kecske évének szülötteinek nem ajánlott szilárd és nagy földtömegek közelében tartózkodni. Jobb ha kerülik a hegyvidékeket és a sivatagokat.

Ez az elővigyázatosság különösen 2006 április, július és október hónapjaiban, valamint 2007. januárjában kívánatos, mert ezek a hónapok szintén Föld eleműek.

Az előbb említett jegyek szülöttei jól tennék, ha a Tűz Kutya évében egy Nyúl-függőt, (beszerezhető az Első Magyar Feng SHui szaküzletben a Podmaniczky u. 91 alatt) medált viselnének, amely magához vonzza a Kutyát, így minimalizálja a negatív hatású oppozíciót és büntetéseket. A Sárkány évek szülöttei a szokásosnál nagyobb kavarodásra, több utazásra, mozgalmasabb, lármásabb évre számíthatnak. Kiváló alkalom ez számukra költözésre, munkahelyváltásra vagy vállalkozás elköltöztetésére. Utazhatnak is, feltéve, hogy nem utaznak nyílegyenesen északnyugati irányba, azaz nem mennek szembe a Nagyherceggel. A Jupiter ugyanis 2006-ban ÉNY-i irányban látható.

Egészség

A Föld elem a gyomrot, a lépet, az izomzatot és a sejteket jelképezi. Emiatt erős Föld-években gyakoribb a rákbetegség.

A Tűz és Föld elem kombinációja tönkreteszi a Víz elemet, amely elem ellenőrzése alá a vese tartozik. Így gyakoribb lehet a vesepanaszok száma. Az egészség megőrzése érdekében ajánlott a szokásosnál több friss, lédús gyümölcsöt és zöldséget, C-vitamint, Omega-3-as és más vitaminokat fogyasztani, hogy a szervezet vízháztartásának egyensúlyát megőrizzük. A Tűz és a Föld jelen kombinációja kiszárítja az időjárást. A vízhiány állapot hajhulláshoz vezethet, 2006-ban sokan nagymértékű hajhullást tapasztalhatnak magukon.

Gazdaság

Ami a gazdasági életet illeti: 2006-ban a Yang Tűz a Mennyei Törzsben látható. (két piktokgramm egymás tetején, a felsőt nevezik mennyei törzsnek)

A Tűz a pénzpiac, a Yang Tűz az optimizmus jele. S éppen ez az optimizmus alakítja pozitív trendek sorozatává 2006-ot a tőzsdéken. Ám a Yang Tűz a Kutya hátán áll (amely a Tűz elem temetője), így afféle lidércfény, csalóka tűz. Csakhogy a tőzsdék világát gyakran illuzórikus haszonelvű jelenségek mozgatják, meglepően magasra szökhetnek a tőzsdei árfolyamok, különösen tavasszal és nyáron. Ősszel és télen azonban nem árt az óvatosság, tartós visszaesés várható, mivel 2007-re legyengül a Tűz elem ereje, s az erő hanyatlása már 2006 második felében megkezdődik. Általánosságban az erőteljes Föld elemű Kutya éve kedvez a Tűz elem csoportjába tartozó iparágaknak. A Tűz szüli a Földet, így az év roppant erős Föld eleme ezen iparágak produktivitását és aktivitását mutatja – ideértve a pénzügyi ágazatokat, a tőzsdét, az energiatermelő, az elektromos, a szórakoztató ágazatokat és a légiközlekedésben érdekelt ágazatokat.

A Fa elem tönkreteszi a Földet, vagyis a faiparban pénzként (anyagi háttér, forrás) tekintenek a Földre. A Kutya évében a faiparnak sok és jó pénz jut, a fával foglalkozók eredményes üzleti év elé nézhetnek, melyben a Tűz jelképezi a termelés aktivitását, a Föld pedig a jövedelmet. A faiparhoz tartozik többek közt: a textilgyártás, a divat, a könyvkiadás, a publikálás, a papír, az erdősítés, fagazdálkodás, bútorgyártás és minden, ahol növényi rostokat vagy fát használnak.

A Föld elem szimbolizálja az ingatlanpiacot. Az ingatlanpiaci aktivitás élénkült az elmúlt két esztendőben, mert Majom és a Kakas éveinek Fém eleme mind a két évben a Föld termőképességét bizonyította. 2006-ban azonban a Fém elem hatása eltűnik, ahogy a “földipar” másik hajtómotorját, a pénzt képviselő Víz elem sem lesz jelen. Helyettük az erőteljes Föld elem hatására megnő az ingatlanpiaci résztvevők közti rivalizálás. Előre látható, hogy az ingatlanpiac, más Föld elem érdekeltségű ágazatokhoz hasonlóan – bányászat, biztosítás, idegenforgalom, stb-, kénytelen lesz szerényebb eredményekkel beérni, sőt helyenként visszaesés vár e vállalkozásokra a Kutya évében.

Fém elem. A hi-tech technológiákat leglátványosabban a NASDAQ képviseli. Szerintem ezt az iparágat legjellemzőbben a Fém elem jeleníti meg. Mivel a fémfeldolgozáshoz rengeteg fára és vízre van szükség, s tudjuk: a Fa és a Víz elem a Fém iparágak termelékenységét és a pénzét jelenti. 2006-ban amikor a Víz és Fa elem nincs jelen, kedvezőtlen gazdasági kilátások elébe néz a fémipar, s ugyanez a sors vár a hi-tech és az internetes cégekre, vállalkozásokra.

Összegzésképp elmondható, hogy a Fa és Tűz elemmel jellemezhető vállalkozások, iparágak jól teljesítenek a Tűz Kutya évében. Ilyenek az energiatermelő- és elektromos ágazat, a pénzügyi vállalkozások, a tőzsde, a textilgyártás, a divat-ágazat, a papír gyártók és forgalmazók, a könyvkiadók, a szerzők és más publikációt folytatók. A földdel és fémmel foglalkozók dolgai viszont rosszul alakulnak. A Föld ágazathoz sorolhatók: a bányászat, a vegyipar, az ingatlanpiac szereplői, a szállodák; a Fém elemhez tartozik a gépjárműgyártás, a nehézipar, a vas-és acélgyártás, a hi-tech, és valamennyi internettel kapcsolatos üzlet.

Víz elem. A vízzel foglalkozó ágazatok, pl. a hajózás, italgyártás, kommunikáció, stb. némi, gazdasági eredményre számíthatnak, tehát nem erőteljesek.

További részletek Raymond Lo – Szerencsenapok évkönyvében olvashatók…